کرج،عظیمیه،بین میدان مهران وگلستان،روبروی بوستان۱۸

سفارش چاپ بادکنک

نوع بادکنک

*

کارت ویزیت سلفون براق

*

کارت ویزیت سلفون مات

*

کارت ویزیت نوشتاری

*

کارت ویزیت گلاسه و بافت دار

*

هزینه ۱۰۰۰ عدد سلفون براق دورصاف +A

*

تیراژ

*

قطر انتخابی

*

سایز مربع

*

سایز نهایی برش اختصاصی

*

هزینه ۱۰۰۰ عدد سلفون مات دورصاف +A

*

تیراژ

*

قطر انتخابی

*

سایز مربع

*

سایز نهایی برش اختصاصی

*

هزینه ۱۰۰۰ عدد کارت سلفون مات طلاکوب

*

هزینه ۱۰۰۰ عدد سلفون مات طرح پروانه ای +A

*

هزینه ۱۰۰۰ عدد سلفون مات دورگرد موضعی +A

*

هزینه ۱۰۰۰ عدد کتان آلمان +A

*

نوع کارت ویزیت کتان امباس

*

نوع کارت ویزیت کارتی

*

هزینه ۱۰۰۰ عدد کرافت دورگرد +A

*

هزینه ۱۰۰۰ عدد ویزیتی مقوا پشت طوسی

*

هزینه ۱۰۰۰ عدد کارت چرمی +A

*

هزینه ۱۰۰۰ عدد سوسماری +A

*

نوع کارت ویزیت گلاسه یووی

*

هزینه ۵۰۰ عدد سلفون براق دورگرد +A

*

هزینه ۱۰۰۰ عدد سلفون براق دورگرد +A

*

هزینه ۱۰۰۰ عدد سلفون دایره ای قطر 3 سانت +A

*

هزینه ۱۰۰۰ عدد سلفون دایره ای قطر 4 سانت +A

*

هزینه ۱۰۰۰ عدد سلفون دایره ای قطر 5.5 سانت +A

*

هزینه ۱۰۰۰ عدد سلفون دایره ای قطر 7.5 سانت +A

*

هزینه 1000 عدد سلفون مربع 4.5x4.5 سانت

*

هزینه 1000 عدد سلفون مربع 5.5x5.5 سانت

*

هزینه 1000 عدد سلفون مربع 7x7 سانت

*

هزینه 1000 عدد سلفون مربع 8.5x8.5 سانت

*

هزینه 1000 عدد سلفون قالبدار اختصاصی تا سایز 8.5x4.8 سانت

*

هزینه 1000 عدد سلفون قالبدار اختصاصی تا سایز 8.5x9.6 سانت

*

هزینه ۱۰۰۰ عدد سلفون قالبدار اختصاصی تا سایز 8.5x14.4 سانت

*

هزینه 500 عدد سلفون مات دورگرد +A

*

هزینه 1000 عدد سلفون مات دورگرد +A

*

هزینه 1000 عدد سلفون دایره ای قطر 3 سانت +A

*

هزینه ۱۰۰۰ عدد سلفون دایره ای قطر 4 سانت +A

*

هزینه 1000 عدد سلفون دایره ای قطر 5.5 سانت +A

*

هزینه 1000 عدد سلفون دایره ای قطر 7.5 سانت +A

*

هزینه 1000 عدد سلفون مربع 4.5x4.5 سانت

*

هزینه 1000 عدد سلفون مربع 5.5x5.5 سانت

*

هزینه 1000 عدد سلفون مربع 7x7 سانت

*

هزینه 1000 عدد سلفون مربع 8.5x8.5 سانت

*

هزینه 1000 عدد سلفون قالبدار اختصاصی تا سایز 8.5x4.8 سانت

*

هزینه 1000 عدد سلفون قالبدار اختصاصی تا سایز 8.5x9.6 سانت

*

هزینه ۱۰۰۰ عدد سلفون قالبدار اختصاصی تا سایز 8.5x14.4 سانت

*

هزینه 1000 عدد کتان امباس ویزیتی +A

*

هزینه 1000 عدد کتان امباس طلاکوب 8.5x4.8

*

هزینه 1000 عدد کتان امباس دورگرد +A

*

هزینه 1000 عدد لمینت کتان امباس دورگرد +A

*

هزینه ۱۰۰۰ عدد کتان امباس طلاکوب دورگرد +A

*

هزینه 1000 عدد کارتی ویزیتی +A

*

هزینه 1000 عدد کارتی نقره کوب ویزیتی +A

*

هزینه 1000 عدد کارتی دورگرد +A

*

هزینه 1000 عدد کارتی نقره کوب دورگرد

*

هزینه 1000 عدد گلاسه یووی 8.5x4.8 دورصاف

*

تعداد سفارش را ثبت کنید

*

( درصورتی که از سایز استاندارد فایلتان و همچنین فضای حاشیه برش کارت خود اطمینان ندارید این گزینه را فعال نمایید.)

( درصورتی که نیاز که به انجام اصلاحاتی جزیی برروی فایل از پیش طراحی شده خود دارید این گزینه را فعال نمایید و در قسمت توضیحات دقیقا تغییرات مد نظر را اعلام فرمایید.)

ارسال فایل

( درصورتی که نیاز به طراحی برای چاپ کارت ویزیت دارید لوگو و سایر نوشته های مد نظر خود را از طریق روش های زیر اعلام فرمایید.)

وجه طراحی

*

توضیحات تکمیلی

ارسال فایل های مدنظر

فایلی انتخاب نشده

جهت دریافت کارت ویزیت با بهترین کیفیت و رنگ لطفا تصاویر ارسال خود را با بالاترین کیفیت و مود رنگی CMYK ارائه نمایید.

ارسال فایل های مدنظر

لطفا فایل و تصاویر درخواستی خود را با بالاترین کیفیت ارسال نمایید. ( میتوانید تا تعداد 1 فایل ارسال کنید )

فایلی انتخاب نشده

طرح پشت کارت ویزیت

در صورتی که کارت شما دورو است فایل پشت کارت را اینجا وارد نمایید.

فایلی انتخاب نشده

توضیحات تکمیلی

اطلاعات سفارش شما

نوع کارت ویزیت :

نوع کارت ویزیت انتخاب نشده

مدل کارت ویزیت :

مدل کارت ویزیت انتخاب نشده

تعداد سفارش :

0

سایز کارت :

سایز کارت انتخاب نشده

روز کاری :

روز کاری انتخاب نشده

آیتم درخواستی :

آیتم درخواستی ثبت نشده

آیتم طراحی :

آیتم طراحی ثبت نشده

پس از اتمام مراحل دکمه ثبت سفارش را بزنید

سفارش شما ثبت شد

مجموع مبلغ سفارش :

0

تومان