کرج،عظیمیه،بین میدان مهران وگلستان،روبروی بوستان۱۸

سفارش فاکتور

نوع فاکتور

*

سایز فاکتور

*

سایز فاکتور

*

نوع فاکتور قبضی

*

سایز بروشور

*

زمان تحویل

*

تعداد برگ فاکتور

*

تعداد برگ فاکتور

*

تعداد برگ فاکتور

*

تعداد برگ فاکتور

*

تعداد برگ فاکتور

*

تعداد برگ فاکتور

*

تعداد برگ فاکتور

*

تعداد برگ فاکتور

*

تعداد برگ فاکتور

*

تعداد برگ فاکتور

*

تعداد برگ فاکتور

*

تعداد برگ فاکتور

*

تعداد برگ فاکتور

*

تعداد برگ فاکتور

*

تیراژ

*

تیراژ

*

هزینه 1000 عدد بروشور لوکس گلاسه 300 باروکش

*

تیراژ

*

تیراژ

*

تیراژ

*

تیراژ

*

تیراژ

*

تیراژ

*

تیراژ

*

تیراژ

*

تیراژ

*

تیراژ

*

تیراژ

*

تیراژ

*

تیراژ

*

تیراژ

*

تیراژ

*

تیراژ

*

تیراژ

*

تیراژ

*

تیراژ

*

تیراژ

*

تیراژ

*

تیراژ

*

تیراژ

*

تیراژ

*

تیراژ

*

تیراژ

*

تیراژ

*

تیراژ

*

هزینه 3000 عدد فاکتور قبضی تک برگ

*

هزینه 6000 عدد فاکتور قبضی تک برگ

*

هزینه 9000 عدد فاکتور قبضی تک برگ

*

هزینه 3000 عدد فاکتور قبضی

*

هزینه 6000 عدد فاکتور قبضی

*

هزینه 9000 عدد فاکتور قبضی

*

هزینه 2000 عدد فاکتور 2برگی سایز A6

*

هزینه 5000 عدد فاکتور 2برگی سایز A6

*

هزینه 2000 عدد فاکتور 3برگی سایز A6

*

هزینه 5000 عدد فاکتور 3برگی سایز A6

*

هزینه 1000 عدد فاکتور 2برگی سایز A5

*

هزینه 2000 عدد فاکتور 2برگی سایز A5

*

هزینه 5000 عدد فاکتور 2برگی سایز A5

*

هزینه 1000 عدد فاکتور 3برگی سایز A5

*

هزینه 2000 عدد فاکتور 3برگی سایز A5

*

هزینه 5000 عدد فاکتور 3برگی سایز A5

*

هزینه 1000 عدد فاکتور 2برگی سایز A4

*

هزینه 2000 عدد فاکتور 2برگی سایز A4

*

هزینه 5000 عدد فاکتور 2برگی سایز A4

*

هزینه 1000 عدد فاکتور 3برگی سایز A4

*

هزینه 2000 عدد فاکتور 3برگی سایز A4

*

هزینه 5000 عدد فاکتور 3برگی سایز A4

*

هزینه 1000 عدد فاکتور 2برگی سایز A3

*

هزینه 2000 عدد فاکتور 2برگی سایز A3

*

هزینه 5000 عدد فاکتور 2برگی سایز A3

*

هزینه 1000 عدد فاکتور 3برگی سایز A3

*

هزینه 2000 عدد فاکتور 3برگی سایز A3

*

هزینه 5000 عدد فاکتور 3برگی سایز A3

*

هزینه 2000 عدد فاکتور 2برگی سایز B6

*

هزینه 5000 عدد فاکتور 2برگی سایز B6

*

هزینه 2000 عدد فاکتور 3برگی سایز B6

*

هزینه 5000 عدد فاکتور 3برگی سایز B6

*

هزینه 1000 عدد فاکتور 2برگی سایز B5

*

هزینه 2000 عدد فاکتور 2برگی سایز B5

*

هزینه 5000 عدد فاکتور 2برگی سایز B5

*

هزینه 1000 عدد فاکتور 3برگی سایز B5

*

هزینه 2000 عدد فاکتور 3برگی سایز B5

*

هزینه 5000 عدد فاکتور 3برگی سایز B5

*

هزینه 1000 عدد فاکتور 2برگی سایز B4

*

هزینه 2000 عدد فاکتور 2برگی سایز B4

*

هزینه 5000 عدد فاکتور 2برگی سایز B4

*

هزینه 1000 عدد فاکتور 3برگی سایز B4

*

هزینه 2000 عدد فاکتور 3برگی سایز B4

*

هزینه 5000 عدد فاکتور 3برگی سایز B4

*

هزینه 2000 عدد فاکتور 2برگی سایز A6

*

هزینه 5000 عدد فاکتور 2برگی سایز A6

*

هزینه 2000 عدد فاکتور 3برگی سایز A6

*

هزینه 5000 عدد فاکتور 3برگی سایز A6

*

هزینه 1000 عدد فاکتور 2برگی سایز A5

*

هزینه 2000 عدد فاکتور 2برگی سایز A5

*

هزینه 5000 عدد فاکتور 2برگی سایز A5

*

هزینه 1000 عدد فاکتور 3برگی سایز A5

*

هزینه 2000 عدد فاکتور 3برگی سایز A5

*

هزینه 5000 عدد فاکتور 3برگی سایز A5

*

هزینه 1000 عدد فاکتور 2برگی سایز A4

*

هزینه 2000 عدد فاکتور 2برگی سایز A4

*

هزینه 5000 عدد فاکتور 2برگی سایز A4

*

هزینه 1000 عدد فاکتور 3برگی سایز A4

*

هزینه 2000 عدد فاکتور 3برگی سایز A4

*

هزینه 5000 عدد فاکتور 3برگی سایز A4

*

هزینه 1000 عدد فاکتور 2برگی سایز A3

*

هزینه 2000 عدد فاکتور 2برگی سایز A3

*

هزینه 5000 عدد فاکتور 2برگی سایز A3

*

هزینه 1000 عدد فاکتور 3برگی سایز A3

*

هزینه 2000 عدد فاکتور 3برگی سایز A3

*

هزینه 5000 عدد فاکتور 3برگی سایز A3

*

هزینه 2000 عدد فاکتور 2برگی سایز B6

*

هزینه 5000 عدد فاکتور 2برگی سایز B6

*

هزینه 2000 عدد فاکتور 3برگی سایز B6

*

هزینه 5000 عدد فاکتور 3برگی سایز B6

*

هزینه 1000 عدد فاکتور 2برگی سایز B5

*

هزینه 2000 عدد فاکتور 2برگی سایز B5

*

هزینه 5000 عدد فاکتور 2برگی سایز B5

*

هزینه 1000 عدد فاکتور 3برگی سایز B5

*

هزینه 2000 عدد فاکتور 3برگی سایز B5

*

هزینه 5000 عدد فاکتور 3برگی سایز B5

*

هزینه 1000 عدد فاکتور 2برگی سایز B4

*

هزینه 2000 عدد فاکتور 2برگی سایز B4

*

هزینه 5000 عدد فاکتور 2برگی سایز B4

*

هزینه 1000 عدد فاکتور 3برگی سایز B4

*

هزینه 2000 عدد فاکتور 3برگی سایز B4

*

هزینه 5000 عدد فاکتور 3برگی سایز B4

*

نوع صحافی

*

سریال

شروع شماره از :

خدمات تکمیلی

( درصورتی که از سایز استاندارد فایلتان و همچنین فضای حاشیه برش کارت خود اطمینان ندارید این گزینه را فعال نمایید.)

( درصورتی که نیاز که به انجام اصلاحاتی جزیی برروی فایل از پیش طراحی شده خود دارید این گزینه را فعال نمایید و در قسمت توضیحات دقیقا تغییرات مد نظر را اعلام فرمایید.)

ارسال فایل

( درصورتی که نیاز به طراحی برای چاپ کارت ویزیت دارید لوگو و سایر نوشته های مد نظر خود را از طریق روش های زیر اعلام فرمایید.)

وجه طراحی

*

توضیحات تکمیلی

ارسال فایل های مدنظر

فایلی انتخاب نشده

جهت دریافت کارت ویزیت با بهترین کیفیت و رنگ لطفا تصاویر ارسال خود را با بالاترین کیفیت و مود رنگی CMYK ارائه نمایید.

ارسال فایل های مدنظر

لطفا فایل و تصاویر درخواستی خود را با بالاترین کیفیت ارسال نمایید. ( ارسال چندین فایل ممکن می باشد )

فایلی انتخاب نشده

توضیحات تکمیلی

جهت دریافت کارت ویزیت با بهترین کیفیت و رنگ لطفا تصاویر ارسال خود را با بالاترین کیفیت و مود رنگی CMYK ارائه نمایید.

اطلاعات سفارش شما

نوع فاکتور :

نوع فاکتور انتخاب نشده

سایز فاکتور :

سایز فاکتور انتخاب نشده

تعداد برگ فاکتور :

تعداد برگ فاکتور انتخاب نشده

تیراژ :

0

مدل فاکتور :

مدل فاکتور انتخاب نشده

نوع صحافی :

نوع صحافی انتخاب نشده

آیتم درخواستی :

آیتم درخواستی ثبت نشده

آیتم طراحی :

آیتم طراحی ثبت نشده

پس از اتمام مراحل دکمه ثبت سفارش را بزنید

سفارش شما ثبت شد

مجموع مبلغ سفارش :

0

تومان